Tư vấn khảo sát

Diệt mối | diệt côn trùng | Phun thuốc muỗi tại nhà.


Nếu quý vị quan tâm hoặc có vấn đề tại nhà riêng, quý vị không cần phải đợi khảo sát, chỉ cần gọi điện thoại cho số 0902 866 626 hoặc hẹn gặp với một trong số các Kỹ thuật viên của chúng tôi để liên hệ với quý vị sớm nhất.
Nếu yêu cầu của quý vị là dịch vụ tại một tòa nhà không phải là nơi ở, hãy điền thông tin trong mẫu đơn dưới đây và một trong số các Nhân viên khảo sát có trình độ của chúng tôi sẽ đến tòa nhà của quý vị, thực hiện điều tra chi tiết và đưa ra một báo cáo nêu bật các vấn đề và các điểm yếu và kiến nghị các hành động ngăn ngừa và xử lý. Thời gian của chuyến khảo sát phụ thuộc vào diện tích của tòa nhà, và chúng tôi sắp xếp chuyến khảo sát của Điều tra viên trong vòng 24 giờ khi nhận được yêu cầu của quý vị.